MÅNSKENSONATEN

Sonat op. 22, op 49 nr. 2, op. 27 nr. 1, op 27 nr. 2 “Månskensonaten”

Månskensonaten är ett av världens mest älskade musikstycken. Eller kanske rättare sagt första satsen ur sonaten. Med sin melankoliska och drömmande karaktär är den som en symbol för den klassiska musikens skönhet. Sonaten är också ett prov på Beethovens fantastiska improvisationsförmåga, speciellt i den explosiva tredje satsen.

BILJETTER 6 MAJ

Övrig biljettinformation

PM & Vänner söndagen 6 maj 2018 kl. 15.00

Sonat B-dur op. 22

Allegro con brio
Adagio con molto espessione
Minuetto
Rondo: Allegretto

Sonat G-dur op. 49 nr. 2

Allegro, ma non troppo
Tempo di menuetto

Paus

Sonat Ess-dur op. 27 nr. 1

Allegro vivace
Allegro molto e vivace
Adagio con espressione
Allegro vivace

Sonat ciss-moll op. 27 nr. 2 “Månskensonaten”

Adagio sostenuto
Allegretto
Presto agitato