Gustav Adolfs Kyrka (i Drömljus)

Helsingborg,_Drömljus_2013-02-15_7

Gustav Adolfs Kyrka
Carl Krooks Gata 36

Gustav Adolfs Kyrka på söder i Helsingborg är från 1897, och har ett vackert kyrkorum som med sin Steinwayflygel lämpar sig mycket väl för musik. Kyrkan är utförd i nygotisk stil. Interiören är vitputsad, sånär som på valvens ribbor samt kolonnerna, vilka utgörs av blottat tegel, och golvet är belagt med victoriaplattor. Fönstren är prydda av glasmålerier av både äldre och nyare modell. De äldre glasmålningarna är utförda av G. Nordblad och G. Theander. De nya och något ljusare målningarna är målade av Nils Möller och föreställer de fyra årstiderna. De två konserterna kommer att ske under Drömljus i Helsingborg, och kyrkan kommer att vara fantastiskt vackert upplyst.